Rehabilitacja
dzieci i młodzieży


Usługi specjalistyczne w zakresie rehabilitacji neurorozwojowej metodami NDT Bobath, Terapii Integracji Sensorycznej oraz instruktaże pielęgnacji niemowląt, świadczone w gabinecie w Bytomiu lub w domu pacjenta.

O mnie


Witam Państwa!

Jestem magistrem fizjoterapii z dyplomem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz certyfikowaną terapeutką metod NDT Bobath i Integracji Sensorycznej. Od 2009 roku zajmuję się rehabilitacją ruchową niemowląt, dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami.

Swoje doświadczenia i umiejętności zdobywałam już w czasie studiów m.in. jako wolontariusz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji a później w czasie pracy zawodowej w Miejskim Ośrodku Opiekuńczym w Bytomiu, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym oraz w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym w Bytomiu (w którym aktualnie pracuję), a także na kursach specjalistycznych. Regularnie uczestniczę też w różnych szkoleniach i konferencjach.
I co może być również dla Państwa istotne: Naprawdę lubię dzieciaki i swoją pracę :)Kwalifikacje


Studia:

 • 2008-2010 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, wydział Opieki Zdrowotnej kierunek fizjoterapia studia magisterskie uzupełniające
 • 2005-2008 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, wydział Opieki Zdrowotnej kierunek fizjoterapia studia licencjackie

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath (Zabrze, 23.04-18.05 i 18.06-13.07.2012r)
 • Lider Grupy na kursie Terapii Neurorozwojowej NDT Bobath (Włocławek, 4.04-29.04 i 30.05-24.06.1016r.)
 • Integracji Sensorycznej I (Warszawa, 15.12-19.12.2009r)
 • Integracji Sensorycznej II stopnia wg J. Ayres (Gdańsk, 08.01–18.01 i 25.05–04.06.2011r)
 • Kurs doskonalący- Diagnoza i terapia SI małego dziecka (Warszawa, 11.05-12.05.2013r)
 • Terapia Manualna u dzieci (Kraków, 6.11-9.11.2016r)
 • Trójwymiarowa, manualna terapia stóp na podłożu neurofizjologicznym Barbary Zukunft-Huber (Kraków, 21.04-23.04.2016r.)
 • Kurs Podstawowy Halliwick (Katowice, 25.11-28.11.2015r.)
 • Szkolenie "ICF- to się opłaca" (Zebrzydowice, 27.09.2014r)
 • Kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogiki (Katowice, 2010/2011r)
 • Kinesiology Taping- plastrowanie dynamiczne (Sosnowiec, 15-16.04.2010r)
 • Kurs PNF Basic (Katowice, 10-14.02 i 21-25.04.2010r)
 • Kurs stabilizacji centralnej i stawów kończyn I i II moduł (Katowice, 24-25.01 i 28.02-1.03.2009r)
 • Kurs masażu o profilu rozszerzonym (Katowice, 7.01-22.02.2008r)

Konferencje i warsztaty:

 • 2015 r. prowadzenie warsztatów dla Fundacji Aktywnej Rehabilitacji "Terapia integracji sensorycznej - warsztaty dla rodziców" w Wiśle
 • 2015 r. Konferencja merytoryczna. Diagnostyczno- terapeutyczny model postępowania w zaburzeniach procesów przetwarzania słuchowego u dzieci w Katowicach
 • 2015 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Integracja Sensoryczna. Wzrok a uczenie się i rozwój - wyzwanie XXI wieku. Skala problemu, diagnoza i terapia." w Dąbrowie Górniczej
 • 2014 r. prowadzenie warsztatów dla Fundacji Aktywnej Rehabilitacji "Terapia integracji sensorycznej - warsztaty dla rodziców" w Katowicach
 • 2013 r. "Dobry początek- współczesne kierunki we wczesnym wspomaganiu rozwoju" w Gdańsku
 • 2011 r. współprowadzenie warsztatów na konferencji dla dyrektorów szkół i placówek "Wdrażanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole/placówce"

Oferta


Zajecia terapeutyczne

Zachęcam do kontaktu wszystkich rodziców poszukujących rehabilitacji lub porady w sprawie rozwoju ruchowego swoich dzieci. A w szczególności rodziców dzieci:

 • z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków,
 • z asymetrią, z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym,
 • z zespołami genetycznymi (np. z zespołem Downa),
 • opóźnionych w rozwoju psycho-ruchowym,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z wrodzonymi wadami centralnego i obwodowego układu nerwowego (np. wodogłowie, przepukliny oponowo-rdzeniowe, porażenie splotu barkowego),
 • z chorobami zanikowymi mięśni,
 • z kręczem szyi,
 • z wrodzonymi dysfunkcjami narządu ruchu (np. dysplazja stawów biodrowych, stopy końsko-szpotawe itd.),
 • z wadami postawy
 • z autyzmem,
 • z podejrzeniem zaburzeń Integracji Sensorycznej (czytaj więcej o objawach)

Instruktaż pielęgnacji niemowląt dla rodziców

Prowadzę spotkania instruktażowe ze wspomagania rozwoju i pielęgnacji niemowląt, zgodnymi z koncepcją NDT Bobath. Jeśli chcą Państwo wspomóc prawidłowy rozwój swojego dziecka, jest to możliwe dzięki właściwej pielęgnacji - prawidłowym sposobom podnoszenia, noszenia, kąpieli i zabawy. Państwa świadomość i właściwe postępowanie pozwolą również uniknąć lub zminimalizować trudności waszej pociechy w przyszłości (asymetrie, opóźnienia psycho-ruchowe, wady postawy itd.)

Na spotkaniu (najczęściej odbywającym się w domu klienta) nauczę Państwa prawidłowych sposobów pielęgnacji waszego maluszka. Na wizycie dokonam również oceny rozwoju ruchowego dziecka (ocenię jakość jego ruchów, napięcie mięśniowe, reakcje na bodźce sensoryczne) dzięki czemu możliwe będzie dostosowanie zaleceń pielęgnacyjnych do jego indywidualnych potrzeb. Ponadto doradzę jak zorganizować przestrzeń w Państwa domu dla optymalnego rozwoju dziecka. Doradzę (czasami odradzę ;) ) w zakresie doboru dodatkowych pomocy i sprzętów np. mat edukacyjnych, leżaczków, nosideł, krzesełek do karmienia itd.

Zajęcia Metodą Halliwick- zajęcia grupowe w wodzie

Prowadzę także zajęcia na basenie dla dzieci z różnymi dysfunkcjami. Metoda Halliwick, którą pracuję jest nauką pływania i terapią w wodzie. Ideą metody jest nauczenie pływaków (bo tak nazywamy uczestników zajęć) wykorzystania środowiska wodnego do uaktywnienie ich potencjału ruchowego (często dużo większego w wodzie niż na lądzie), nauki kontroli oddechu, swobodnej zmiany pozycji, równowagi i podstawowych ruchów pływackich. Zajęcia odbywają się w grupie, w atmosferze wspólnej zabawy, radości i akceptacji. Kładziemy nacisk na umiejętności, nie na niepełnosprawność.


Szkolenia i warsztaty z zakresu fizjoterapii

Zachęcam również do współpracy organizatorów szkoleń, fundacje, placówki dydaktyczne, szkoły rodzenia i innych zainteresowanych warsztatami informacyjnymi i/lub praktycznymi z zakresu fizjoterapii dzieci metodami Integracji Sensorycznej i NDT Bobath.


Cennik:

 • Zajęcia w Gabinecie Rehabilitacyjnym przy ul. Batorego 12/1 w Bytomiu - 80zł/h
 • Zajęcia w domu pacjenta (Bytom i sąsiadujące miasta do 15km)- 80zl-100zł/h

Aktualności


Aktualne informacje i dodatkowe materiały znajdziesz na facebooku: